Ogólno­polska gra kryptologiczna

Już wkrótce rusza Ogólno­polska Gra Krypto­lo­giczna ŁAMACZE SZYFRÓW, w której każdy chętny może wcielić się w agenta tajnych służb i poznać tajniki pracy kryptologa.

Gra poświęcona jest polskim matema­tykom, którzy 85 lat temu złamali szyfr niemieckiej maszyny szyfru­jącej Enigma czym przyczynili się do sukcesu aliantów w czasie II wojny światowej.

W zmaga­niach biorą udział trzyosobowe zespoły, które poznają metody szyfro­wania i łamania szyfrów by rozwią­zywać wirtualne zagadki i łamać coraz trudniejsze depesze.

Co szcze­gólnie ważne to fakt, że adeptem krypto­logii może stać się każdy (jeśli tylko umie pisać), bowiem zabawa toczy się na trzech poziomach trudności - podsta­wowym (gdzie nie trzeba mieć żadnej wiedzy o łamaniu szyfrów), zaawan­sowany, oraz poziomie Enigma, w którym uczestnicy (z sukcesem) zmierzą się z tą słynną maszyną szyfrującą.

W skrócie:
- REJESTRACJA ZESPOŁÓW już teraz, do 24 listopada na www​.lamacze​szyfrow​.pl!
- POZIOM PODSTAWOWY od 25.09 (decydująca rozgrywka 13.10),
- POZIOM ZAAWAN­SOWANY od 16.10 (decydująca rozgrywka 3.11).
- POZIOM ENIGMA od 6.11 (decydująca rogrywka 24.11).
Szczegóły na www​.lamacze​szyfrow​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Dołącz do gry! 

Ruszyła między­na­rodowa wersja ŁAMACZY SZYFRÓW. Jak zwykle przewi­dziana jest również specjalna kategoria dla graczy z czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski 

Organi­za­torzy konkursu zapra­szają uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wowych i klas III gimna­zjalnych z województwa kujawsko-pomor­skiego czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów z woj. kujawsko-pomor­skiego zakoń­czyli rywalizację 

Znane są już wyniki inter­ne­towej gry MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW przepro­wa­dzonej przez Stowa­rzy­szenie Viator we współ­pracy czytaj »

Najlepsza wystawa w plebi­scycie MHP

Ogłoszono wyniki 11. edycji plebi­scytu „Wydarzenie Histo­ryczne Roku“. Za najlepszą wystawę został uznany szyfro­kon­tener „Pogromcy Enigmy“, czytaj »

Poznaj tajniki kryptologii! 

Rusza kolejna edycja inter­ne­towej gry Łamacze Szyfrów (The Codebre­akers), której organi­za­torem jest Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne Viator. czytaj »

Kto złamie szyfry? Konkurs ogólnopolski 

Ruszyła kolejna edycja fascy­nu­jącej eduka­cyjnej gry inter­ne­towej, która łączy w sobie elementy historii, matematyki i czytaj »