75. rocznica przeka­zania aliantom przez polski wywiad dokumen­tacji Enigmy

Przed­sta­wi­ciele służb wywia­dow­czych Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i USA spotkali się 3 lipca 2014 roku w w siedzibie Agencji Wywiadu. Uroczy­stość była poświęcona 75. rocznicy przeka­zania aliantom dokumen­tacji niemieckiej maszyny szyfru­jącej przez polski wywiad. W spotkaniu uczest­ni­czyli również człon­kowie rodzin wybitnych krypto­logów oraz komba­tanci ŚŒwiatowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Z okazji tej rocznicy wydano medal pamiątkowy z nazwi­skami krypto­logów i wizerunkiem Enigmy na awersie, a na rewersie - logo agencji wywiadu Polski, Francji i Wielkiej Brytanii.

Żródło: www.aw.gov.pl
image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
O Marianie Rejewskim w Tucholi 

Tuchola została kolejnym przystankiem w wędrówce wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ po województwie czytaj »

Enigma z londyń­skiego Instytutu Piłsud­skiego trafi do Muzeum Historii Polski 
Londyński Instytut Piłsudskiego

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Historii Polski wzbogaci się o niezwykle cenny czytaj »

Enigma w Barcinie 

Kolejnym miastem na Pałukach, do którego dotarła Enigma, jest Barcin. W tamtejszej Bibliotece Publicznej Miasta czytaj »

W „The Guardian“ o Rejewskim 
Trzy tytuły wydań elektronicznych prasy brytyjskiej.

Robert Gawłowski, autor biografii Mariana Rejew­skiego pt. „Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana czytaj »

Bohate­rowie niewi­dzialnego frontu wojny wywiadowczej 

W 2000 roku została powołana Polsko-Brytyjska Komisja Histo­ryczna do Spraw Dokumen­tacji Działal­ności Polskiego Wywiadu w czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »