75. rocznica przeka­zania aliantom przez polski wywiad dokumen­tacji Enigmy

Przed­sta­wi­ciele służb wywia­dow­czych Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i USA spotkali się 3 lipca 2014 roku w w siedzibie Agencji Wywiadu. Uroczy­stość była poświęcona 75. rocznicy przeka­zania aliantom dokumen­tacji niemieckiej maszyny szyfru­jącej przez polski wywiad. W spotkaniu uczest­ni­czyli również człon­kowie rodzin wybitnych krypto­logów oraz komba­tanci ŚŒwiatowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Z okazji tej rocznicy wydano medal pamiątkowy z nazwi­skami krypto­logów i wizerunkiem Enigmy na awersie, a na rewersie - logo agencji wywiadu Polski, Francji i Wielkiej Brytanii.

Żródło: www.aw.gov.pl
image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Dzień Patrona 

Dzień Patrona w Zespole Szkół im. Mariana Rejew­skiego w Ostro­mecku odbędzie się 13 maja 2016 czytaj »

Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany 

W ramach Między­na­ro­dowych Otwartych Dni Nauki młodzież szkolna, studenci i nauczy­ciele akade­miccy mieli dziś o czytaj »

Podsu­mo­wanie konkursów literackich 

W Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podsu­mo­wanie MIĘDZYSZ­KOLNYCH KONKURSÓW czytaj »

Uczest­ników tylu, ile pól na szachownicy 

IX Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego W sobotę 16 lutego 2019 r. w Szkole czytaj »

Wystawa w gimnazjum w Nakle nad Notecią 

W holu Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią została zapre­zen­towana wystawa „Marian Rejewski - czytaj »

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie ustano­wienia Roku Mariana Rejewskiego 

Rada Miasta Bydgoszczy podczas sesji 24 września jedno­głośnie podjęła decyzję o tym, że patronem roku czytaj »