75. rocznica przeka­zania aliantom przez polski wywiad dokumen­tacji Enigmy

Przed­sta­wi­ciele służb wywia­dow­czych Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i USA spotkali się 3 lipca 2014 roku w w siedzibie Agencji Wywiadu. Uroczy­stość była poświęcona 75. rocznicy przeka­zania aliantom dokumen­tacji niemieckiej maszyny szyfru­jącej przez polski wywiad. W spotkaniu uczest­ni­czyli również człon­kowie rodzin wybitnych krypto­logów oraz komba­tanci ŚŒwiatowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Z okazji tej rocznicy wydano medal pamiątkowy z nazwi­skami krypto­logów i wizerunkiem Enigmy na awersie, a na rewersie - logo agencji wywiadu Polski, Francji i Wielkiej Brytanii.

Żródło: www.aw.gov.pl
image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Konkurs „Marian Rejewski – gigant nauki Kujaw i Pomorza“ 
Na ekranie laptopa wizerunek kryptologa i napis "Konkurs online dla uczniów Marian Rejewski - gigant Kujaw i Pomorza".

Wkrótce ruszy konkurs inter­netowy dla uczniów klas 6 – 8 i młodzieży ze szkół ponad­pod­sta­wowych, który polega czytaj »

Bydgoski bohater niepodległości 

W stulecie odzyskania przez Polskę niepod­le­głości, bydgosz­czanie są szcze­gólnie dumni z dokonań człowieka, dzięki któremu czytaj »

Otwarcie wystawy w Tucholi o dokona­niach patrona biblioteki 

25 czerwca 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otworzy­liśmy wystawę „Marian Rejewski - czytaj »

Gra miejska 

2 maja odbędzie się w Bydgoszczy inaugu­racja turystycznej gry miejskiej TAJNE SPOTKANIE. Tego dnia każdy czytaj »

Nadanie imienia Mariana Rejew­skiego Zespołowi Szkół w Ostromecku 
Przekazanie sztandaru ZS w Ostromecku

W Zespole Szkół w Ostro­mecku odbyła się 13 lutego 2015 r. uroczy­stość nadania szkole imienia Mariana czytaj »

#zostańwdomu i zainte­resuj się Enigmą 

W ramach akcji #zostańwdomu i #M2WSwirtualnie Muzeum II Wojny Światowej proponuje, aby zainte­re­sować się polskim czytaj »