75. rocznica przeka­zania aliantom przez polski wywiad dokumen­tacji Enigmy

Przed­sta­wi­ciele służb wywia­dow­czych Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i USA spotkali się 3 lipca 2014 roku w w siedzibie Agencji Wywiadu. Uroczy­stość była poświęcona 75. rocznicy przeka­zania aliantom dokumen­tacji niemieckiej maszyny szyfru­jącej przez polski wywiad. W spotkaniu uczest­ni­czyli również człon­kowie rodzin wybitnych krypto­logów oraz komba­tanci ŚŒwiatowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Z okazji tej rocznicy wydano medal pamiątkowy z nazwi­skami krypto­logów i wizerunkiem Enigmy na awersie, a na rewersie - logo agencji wywiadu Polski, Francji i Wielkiej Brytanii.

Żródło: www.aw.gov.pl
image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Marian Rejewski w projekcie języka angielskiego 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego organizuje różno­rodne zajęcia eduka­cyjne promujące dokonania swojego patrona. W czytaj »

Otwarcie wystawy ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” w Sępólnie Krajeńskim 

Wystawa ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, zorga­ni­zowana przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy, dotarła czytaj »

Ludzie Niepodległości 

Redakcja Gazety Prawnej ogłosiła subiek­tywną listę stu nazwisk postaci, które do polskiego zbioru wniosły coś czytaj »

Głosujemy na Mariana Rejewskiego! 

Do apelu o oddanie głosu na Mariana Rejew­skiego w plebi­scycie na najwięk­szego narodowego bohatera drugiej czytaj »

Enigma w Barcinie 

Kolejnym miastem na Pałukach, do którego dotarła Enigma, jest Barcin. W tamtejszej Bibliotece Publicznej Miasta czytaj »

Poznaj tajniki kryptologii! 

Rusza kolejna edycja inter­ne­towej gry Łamacze Szyfrów (The Codebre­akers), której organi­za­torem jest Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne Viator. czytaj »