Odsło­nięcie tablicy pamiatkowej

W Bydgoszczy została wmurowana w ścianę budynku przy ul. Gdańskiej 10 kolejna tablica poświęcona Marianowi Rejew­skiemu. Kryptolog mieszkał tam w latach 1962-69. Pod tym adresem dokładnie 50 lat temu spisał swoje „Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945“. Rękopis został zakupiony przez Wojskowy Instytut Histo­ryczny i prawdo­po­dobnie w oparciu o przekazany maszy­nopis pracownik WIH, płk Kozaczuk w książce pt. „Bitwa o tajemnice” ujawnił po raz pierwszy fakt złamania Enigmy przez polskich krypto­logów – wówczas jeszcze bez podania nazwisk. W 1967 r. Marian Rejewski przeszedł na rentę. Później przepro­wadził się do Warszawy, do swojego odzyskanego miesz­kania w Warszawie, w którym od 1970 r. przebywał wspólnie z córką Janiną, zięciem oraz wnukiem. 

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Dąb Pamięci Mariana Rejewskiego 
Posadzenie Dębu Pamięci

W tym roku minęła 115. rocznica urodzin jednego z najwięk­szych bydgoszczan – kryptologa Mariana Rejew­skiego. czytaj »

Marian Rejewski w NSA/CSS Crypto­logic Hall of Honor 

// Agencja Bezpie­czeństwa Narodowego podała wczoraj w komuni­kacie prasowym, że w znajdu­jącym się w jej siedzibie czytaj »

Dzień Kryptologii 

Święto obcho­dzone 25 stycznia zostało ustano­wione w 2007 roku przez Wydział Matematyki i Infor­matyki Uniwer­sytetu czytaj »

Komiks o Rejewskim wśród wyróżnionych 

Seria pięciu komiksów, których bohaterami są wybitne postacie związane z regionem kujawsko-pomorskim – Marian Rejewski, czytaj »

Promocja broszury „Marian Rejewski (1905-1980)“

2 grudnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się czytaj »

Kolejna dewastacja pomnika Mariana Rejewskiego 
Ławeczka Rejewskiego

Do aktu wanda­lizmu doszło 22 maja. Miejski monitoring zareje­strował, jak sprawca wyrywa i kradnie pióro czytaj »