Zostań tajnym agentem, łam szyfry - dołącz do gry!

Zapra­szamy uczniów do udziału w kolejnej edycji Ogólno­pol­skiej Gry Krypto­lo­gicznej ŁAMACZE SZYFRÓW, której celem, jest popula­ry­zacja faktu złamania przez polskich matema­tyków kodu niemieckiej maszyny szyfru­jącej Enigma i zachęca do rozwi­jania wiedzy i umiejęt­ności z zakresu matematyki i historii.

Gra rozpocznie się 19 października, a już dziś można rejestrować trzyosobowe zespoły graczy i bawić się rozwią­zując zadania tzw. gry wprowa­dza­jącej. Uczestnicy gry wcielą się w młodych agentów radio­wy­wiadu – adeptów kursu krypto­logii, którzy po zapoznaniu się z wykładami na temat różnych szyfrów staną przed zadaniem ich złamania. Do udziału zapra­szamy wszystkich, którzy mają w sobie duszę odkrywcy i chcieliby poznać jak na przestrzeni wieków zmieniały się metody utajniania informacji.

Na najlepsze zespoły wywia­dowcze czekają atrak­cyjne nagrody. Przygo­to­wa­liśmy dwa poziomy trudności – pierwszy – tzw. wprowa­dzający dostępny jest bezpo­średnio po zalogo­waniu, a rozgrywka rozsze­rzona będzie dostępna od 19 października, przy czym decydujące zadanie aktywowane będzie 6 listopada. Szczegóły oraz formularz rejestracji zespołów można znaleźć na stronie www​.lamacze​szyfrow​.pl. Konkurs organi­zowany jest przez Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne VIATOR i dofinan­sowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego 

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu na komiks „Marian Rejewski – największy haker XX wieku” 

Komisja konkursowa obradująca w składzie: mgr Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M.  czytaj »

Konkurs „Marian Rejewski – gigant nauki Kujaw i Pomorza“ 
Na ekranie laptopa wizerunek kryptologa i napis "Konkurs online dla uczniów Marian Rejewski - gigant Kujaw i Pomorza".

Wkrótce ruszy konkurs inter­netowy dla uczniów klas 6 – 8 i młodzieży ze szkół ponad­pod­sta­wowych, który polega czytaj »

Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

22 lutego 2014 roku w Zespole Szkół w Łochowie odbył się IV Międzysz­kolny Turniej Szachowy czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski - finał konkursu 

Kalina Paciorek, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubin­steina w Bydgoszczy zwyciężyła w siódmej edycji czytaj »

Najlepsza wystawa w plebi­scycie MHP

Ogłoszono wyniki 11. edycji plebi­scytu „Wydarzenie Histo­ryczne Roku“. Za najlepszą wystawę został uznany szyfro­kon­tener „Pogromcy Enigmy“, czytaj »