Młodzi łamacze szyfrów

Rozpocznij przygodę z kryptologią!

23 września 2015 roku rusza inter­netowa gra krypto­lo­giczna przezna­czona dla dwuoso­bowych zespołów uczniów z województwa kujawsko-pomor­skiego. Wkrótce pojawią się szcze­gółowe infor­macje o tej wyjąt­kowej edycji na stronie mlodzi​.lamacze​szyfrow​.pl. Aby wziąć udział w grze, zareje­struj się. Po zalogo­waniu ujrzysz PANEL GRACZA, a w nim wirnik maszyny szyfru­jącej. Celem gry jest ustawienie go w takiej pozycji, aby wyświetlił się napis ENIGMA. Żeby nieod­wra­calnie przesunąć rotor, należy odpowie­dzieć poprawnie na kilka zagadek.

Zwycięzcy otrzymają tablety, a pozostali laureaci m.in. ładowarki solarne, koszulki i kubki okolicznościowe. 

Gra nawiązuje do historii wielkiego sukcesu polskich matema­tyków i w przystępny sposób zapoznaje z podstawami krypto­logii. W 1932 roku Marian Rejewski wraz z Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim dokonał rzeczy niemoż­liwej dla Anglików i Francuzów - złamał kod niemieckiej maszyny szyfru­jącej ENIGMA. I choć niczego nieświadomi Niemcy przez kolejne lata udosko­nalali i zmieniali szyfr, to właśnie pierwsze złamanie kodu wystar­czyło, by przez całą II wojnę światową, na bieżąco poznawać treści niemieckich depesz wojskowych.

Dofinan­sowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Wygraj komiks o Marianie Rejewskim 

Dziś przypada 38. rocznica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzącego z Bydgoszczy kryptologa, którego prace przyczyniły do czytaj »

Złam Kod Bydgoszczy 

W nocy z 23/24 stycznia odbył się XLI Harcerski Bydgoski Bieg Nocny zorga­ni­zowany przez Chorągiew czytaj »

Otwarcie wystawy w Młynach Rothera w Bydgoszczy 
Obraz wyświetlany na elewacji Młynów Rothera.

W Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w sobotę została oficjalnie otwarta wystawa pt. „Grudzień czytaj »

Najlepsza wystawa w plebi­scycie MHP

Ogłoszono wyniki 11. edycji plebi­scytu „Wydarzenie Histo­ryczne Roku“. Za najlepszą wystawę został uznany szyfro­kon­tener „Pogromcy Enigmy“, czytaj »

Zanim było Bletchley Park 

Według histo­ryków, złamanie kodu Enigmy – niemieckiej maszyny szyfru­jącej – przyczyniło się do ocalenia ok. czytaj »

Enigma: poznańskie ślady 

W listo­padzie 2021 r. ukazała się książka pt. „Enigma. Poznańskie ślady” pod redakcją Szymona Mazura. czytaj »