Młodzi łamacze szyfrów

Rozpocznij przygodę z kryptologią!

23 września 2015 roku rusza inter­netowa gra krypto­lo­giczna przezna­czona dla dwuoso­bowych zespołów uczniów z województwa kujawsko-pomor­skiego. Wkrótce pojawią się szcze­gółowe infor­macje o tej wyjąt­kowej edycji na stronie mlodzi​.lamacze​szyfrow​.pl. Aby wziąć udział w grze, zareje­struj się. Po zalogo­waniu ujrzysz PANEL GRACZA, a w nim wirnik maszyny szyfru­jącej. Celem gry jest ustawienie go w takiej pozycji, aby wyświetlił się napis ENIGMA. Żeby nieod­wra­calnie przesunąć rotor, należy odpowie­dzieć poprawnie na kilka zagadek.

Zwycięzcy otrzymają tablety, a pozostali laureaci m.in. ładowarki solarne, koszulki i kubki okolicznościowe. 

Gra nawiązuje do historii wielkiego sukcesu polskich matema­tyków i w przystępny sposób zapoznaje z podstawami krypto­logii. W 1932 roku Marian Rejewski wraz z Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim dokonał rzeczy niemoż­liwej dla Anglików i Francuzów - złamał kod niemieckiej maszyny szyfru­jącej ENIGMA. I choć niczego nieświadomi Niemcy przez kolejne lata udosko­nalali i zmieniali szyfr, to właśnie pierwsze złamanie kodu wystar­czyło, by przez całą II wojnę światową, na bieżąco poznawać treści niemieckich depesz wojskowych.

Dofinan­sowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
VI Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

W sobotę 12 marca br. w naszej szkole odbył się VI Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. czytaj »

Dzień Patrona 

Dzień Patrona w Zespole Szkół im. Mariana Rejew­skiego w Ostro­mecku odbędzie się 13 maja 2016 czytaj »

Rocznica złamania kodu Enigmy 

W tym roku obchodzić będziemy 85. rocznicę złamania kodu Enigmy. W Wywiadzie Kuriera TVP3 Janina czytaj »

Apel o głoso­wanie na Mariana Rejew­skiego w kwiet­niowym numerze eQTC 

eQTC” - ogólno­polski miesięcznik nadawców, nasłu­chowców i sympa­tyków radio­ko­mu­ni­kacji amator­skiej, konty­nuator wydawanego od 1982 roku czytaj »

ENIGMA – nowy obiekt w globalnym systemie APRS

W systemie APRS wprowa­dzony został nowy obiekt taktyczny ENIGMA z symbolem diamentu. APRS - czytaj »

Konkurs na komiks 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponad­gim­na­zjalnych województwa czytaj »