O pogromcy Enigmy w Muzeum Ziemi Krajeń­skiej w Nakle

28 września 2014 r. w Muzeum Ziemi Krajeń­skiej w Nakle nad Notecią odbyła się prelekcja kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy ppłk. Jerzego Lelwica. Przed­stawił on postać Mariana Rejew­skiego - bydgosz­czanina, matematyka i kryptologa oraz wyjaśnił działanie niemieckiej maszyny szyfru­jącej Enigma, której kod złamał Marian Rejewski. Spotkanie wzbogacone było prezen­tacją zdjęć i dokumentów związanych z życiem i działal­nością kryptologa, przygo­towaną przez panią Ewę Pronobis-Sosnowską - dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Otwarcie wystawy w Tucholi o dokona­niach patrona biblioteki 

25 czerwca 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otworzy­liśmy wystawę „Marian Rejewski - czytaj »

Rejewski patronem Szkoły Podsta­wowej w Białych Błotach 

Od 13 lutego placówka nosi imię Mariana Rejew­skiego W uroczy­stości przeka­zania sztandaru wzięła udział m.in. czytaj »

W „The Guardian“ o Rejewskim 
Trzy tytuły wydań elektronicznych prasy brytyjskiej.

Robert Gawłowski, autor biografii Mariana Rejew­skiego pt. „Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana czytaj »

Inicjatywa ogłoszenia Roku Mariana Rejewskiego 

Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska wystąpiła do Rady Miejskiej czytaj »

Noc Muzeów 2018 

Wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ obejrzały setki miłośników nocnego zwiedzania. Jak co roku, czytaj »

Wystawa o polskich krypto­logach zawitała w Mołdawii 
Na klawiaturze maszyny szyfrującej podświetlone klawisze tworzą napis po rumuńsku: enigma victoria de criptarii. Informacje o ekspozycji w jęz. rumuńskim.

W ramach współ­pracy Samorządu Województwa Wielko­pol­skiego z Insty­tutem Polskim w Bukareszcie, który wsparła Ambasada RP czytaj »