O pogromcy Enigmy w Muzeum Ziemi Krajeń­skiej w Nakle

28 września 2014 r. w Muzeum Ziemi Krajeń­skiej w Nakle nad Notecią odbyła się prelekcja kustosza Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy ppłk. Jerzego Lelwica. Przed­stawił on postać Mariana Rejew­skiego - bydgosz­czanina, matematyka i kryptologa oraz wyjaśnił działanie niemieckiej maszyny szyfru­jącej Enigma, której kod złamał Marian Rejewski. Spotkanie wzbogacone było prezen­tacją zdjęć i dokumentów związanych z życiem i działal­nością kryptologa, przygo­towaną przez panią Ewę Pronobis-Sosnowską - dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Dzień Kryptologii 

Święto obcho­dzone 25 stycznia zostało ustano­wione w 2007 roku przez Wydział Matematyki i Infor­matyki Uniwer­sytetu czytaj »

Konfe­rencja naukowa 
Tajemnice Enigmy 2004 - medal okolicznościowy

Dziesięć lat temu odbyła się pierwsza w Polsce konfe­rencja poświęcona wkładowi polskich matema­tyków - Mariana czytaj »

Marian Rejewski na pocztówce 

Znane są już wyniki konkursu bydgo­skiej księgarni Enigma „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”. Spośród czytaj »

Sesja historyczno-matematyczna 

21 grudnia 2015 roku w auli Zespołu Szkół w Mogilnie odbyła się sesja matema­tyczna upamięt­niająca czytaj »

Wznowienie cyklu „Sensacje XX wieku“ 

Dzięki współ­pracy Telewizji Polskiej i National Geographic Channel powstaną kolejne odcinki popularnego cyklu programów Bogusława czytaj »

Ludzie Niepodległości 

Redakcja Gazety Prawnej ogłosiła subiek­tywną listę stu nazwisk postaci, które do polskiego zbioru wniosły coś czytaj »