Kryptos - gra dla miłośników szyfrów

Jeśli lubicie łamanie szyfrów, to gra Kryptos będzie dla was idealną rozrywką. Można w niej wcielić się w kryptologa i wziąć udział w walce wywiadów. Gra polega na jak najszybszym odszy­fro­waniu tajnych wiado­mości i zdobyciu bezcennej wiedzy. Gracz otrzymuje klucze do tajemnic, wskazówki i ukryte wiado­mości. By wygrać trzeba myśleć, planować i analizować.

Instrukcję otwiera cytat z XIII rozdziału księgi Sun Tzu Sztuka Wojny  (przekład z języka chińskiego Jarek Zawadzki):

Nie ma takiej osoby w armii, która byłaby traktowana z większą troską niźli szpieg; nie ma nikogo, kto byłby szczo­drzej wynagra­dzany niźli szpieg; żadne inne działania nie mogą już być owiane większą tajemnicą niż działania wywiadu.

Sprawdźcie swoje umiejęt­ności i predys­po­zycje. Może jest wśród was następca kryptologa Mariana Rejewskiego?

Autor: Piotr Siłka
Wydaw­nictwo: Trefl Joker Line
Liczba graczy: 3-6

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Rejewski na muralu 

W lipcu 2017 roku został ogłoszony konkurs skierowany do studentów i absol­wentów uczelni plastycznych w czytaj »

Zapro­szenie na V Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

Zapra­szamy do udziału w V Międzysz­kolnym Turnieju Szachowym im. Mariana Rejew­skiego, który odbywa się pod czytaj »

Kolejny mural poświęcony Marianowi Rejewskiemu 

Miasto dofinan­sowało reali­zację kolejnego muralu promu­jącego Bydgoszcz, a właściwie bydgo­skiego bohatera - Mariana Rejew­skiego. Praca czytaj »

Nowy komiks o słynnym bydgoszczaninie 

Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy ukazał się komiks „Marian Rejewski, bydgosz­czanin, czytaj »

W „The Guardian“ o Rejewskim 
Trzy tytuły wydań elektronicznych prasy brytyjskiej.

Robert Gawłowski, autor biografii Mariana Rejew­skiego pt. „Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana czytaj »

Dzień Kryptologii 

Święto obcho­dzone 25 stycznia zostało ustano­wione w 2007 roku przez Wydział Matematyki i Infor­matyki Uniwer­sytetu czytaj »