Kryptos - gra dla miłośników szyfrów

Jeśli lubicie łamanie szyfrów, to gra Kryptos będzie dla was idealną rozrywką. Można w niej wcielić się w kryptologa i wziąć udział w walce wywiadów. Gra polega na jak najszybszym odszy­fro­waniu tajnych wiado­mości i zdobyciu bezcennej wiedzy. Gracz otrzymuje klucze do tajemnic, wskazówki i ukryte wiado­mości. By wygrać trzeba myśleć, planować i analizować.

Instrukcję otwiera cytat z XIII rozdziału księgi Sun Tzu Sztuka Wojny  (przekład z języka chińskiego Jarek Zawadzki):

Nie ma takiej osoby w armii, która byłaby traktowana z większą troską niźli szpieg; nie ma nikogo, kto byłby szczo­drzej wynagra­dzany niźli szpieg; żadne inne działania nie mogą już być owiane większą tajemnicą niż działania wywiadu.

Sprawdźcie swoje umiejęt­ności i predys­po­zycje. Może jest wśród was następca kryptologa Mariana Rejewskiego?

Autor: Piotr Siłka
Wydaw­nictwo: Trefl Joker Line
Liczba graczy: 3-6

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Francuski komiks pt. „Qui a cassé Enigma?“ 
Nazista z bronią, na niebie wiele samolotów bojowych, u dołu grupa kryptologów.

W kwietniu 2022 roku ukazał się na rynku wydaw­niczym komiks pt. „Qui a cassé Enigma? czytaj »

Obchody 110. rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego 

W niedzielę, 16 sierpnia 2015 roku od godziny 11.00 do 16.00, odbędzie się impreza w czytaj »

Zapro­szenie na turniej szachowy im. Mariana Rejewskiego 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie organizuje X Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego pod patro­natem Janiny czytaj »

Inicjatywa ogłoszenia Roku Mariana Rejewskiego 

Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska wystąpiła do Rady Miejskiej czytaj »

Dzień Kryptologii 

Święto obcho­dzone 25 stycznia zostało ustano­wione w 2007 roku przez Wydział Matematyki i Infor­matyki Uniwer­sytetu czytaj »

Marian Rejewski w NSA/CSS Crypto­logic Hall of Honor 

// Agencja Bezpie­czeństwa Narodowego podała wczoraj w komuni­kacie prasowym, że w znajdu­jącym się w jej siedzibie czytaj »