Miesz­kańcy Koronowa poznają tajemnicę Enigmy

17 lutego 2014 roku wystawa o Marianie Rejewskim zawitała w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie. Oglądanie ekspo­zycji poprzedził wykład płk. Jerzego Lelwica, który w zajmujący sposób przybliżył historię rozszy­fro­wania Enigmy przez Mariana Rejew­skiego i jego współ­pra­cow­ników. Ze względu na duże zainte­re­so­wanie odbiorców, prelegent został zapro­szony ponownie 24 lutego br. Koronowska filia Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy zorga­ni­zowała te intere­sujące lekcje historii dla gimna­zja­listów, uczniów szkół ponad­gim­na­zja­lanych, nauczy­cieli i mieszkańców.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Bydgosz­czanie Stulecia 

Ogłoszony przez Urząd Miasta plebiscyt Bydgosz­czanie Stulecia wpisuje się w obchody 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy czytaj »

Gra miejska 

2 maja odbędzie się w Bydgoszczy inaugu­racja turystycznej gry miejskiej TAJNE SPOTKANIE. Tego dnia każdy czytaj »

Marian Rejewski na pocztówce 

Znane są już wyniki konkursu bydgo­skiej księgarni Enigma „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”. Spośród czytaj »

Komiks o Rejewskim wśród wyróżnionych 

Seria pięciu komiksów, których bohaterami są wybitne postacie związane z regionem kujawsko-pomorskim – Marian Rejewski, czytaj »

Wystawa w Inowrocławiu 

Wystawa „Marian Rejewski – matematyk, bydgosz­czanin, kryptolog“ została zapre­zen­towana w holu Biblioteki Miejskiej w Inowro­cławiu. czytaj »

Enigma w Barcinie 

Kolejnym miastem na Pałukach, do którego dotarła Enigma, jest Barcin. W tamtejszej Bibliotece Publicznej Miasta czytaj »