Młodzi łamacze szyfrów z woj. kujawsko-pomor­skiego zakoń­czyli rywalizację

Znane są już wyniki inter­ne­towej gry MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW przepro­wa­dzonej przez Stowa­rzy­szenie Viator we współ­pracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Dziedzictwa Oświaty.

Oto laureaci:

I miejsce - zespół Y053 z Więcborka (Katarzyna Marchlewicz, Magdalena Jedlińska)
II miejsce - zespół Q053 z Łochowa (Adrianna Lehmann, Sandra Musiał)
III miejsce - zespół G053 z Bydgoszczy (Maciej Brzyski, Adrian Szczęch)
Organi­za­torzy przyznali wyróż­nienie Klaudii Grzesiń­skiej z Korytowa (Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy) oraz zespołowi B055 z Nowej Białej (Wiktoria Galarowicz, Katarzyna Słowik). Ponadto spośród wszystkich, którzy ukończyli grę, wylosowano zespół o krypto­nimie I053 z Bydgoszczy (Mateusz Jaszka, Adam Roliński), który otrzyma nagrodę pocieszenia.

Wkrótce organi­za­torzy skontaktują się z najlep­szymi łamaczami szyfrów w celu ustalenia terminu i trybu odbioru nagród. Gratu­lujemy laureatom i uczest­nikom, którzy rozwiązali wszystkie zadania!

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Wręczenie nagród w konkursie na ekslibris 

28 listopada 2011 roku została jedno­głośnie przyjęta uchwała nadania imienia Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy. W czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu na komiks „Marian Rejewski – największy haker XX wieku” 

Komisja konkursowa obradująca w składzie: mgr Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M.  czytaj »

Bydgoszcz! To logiczne! 

W niedzielę, 7 czerwca w godzinach 16:00-20:00, odbędzie się impreza „Bydgoszcz! To logiczne!”, organi­zowana z czytaj »

Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

22 lutego 2014 roku w Zespole Szkół w Łochowie odbył się IV Międzysz­kolny Turniej Szachowy czytaj »

Dzień Patrona 

Dzień Patrona w Zespole Szkół im. Mariana Rejew­skiego w Ostro­mecku odbędzie się 13 maja 2016 czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów 

Rozpocznij przygodę z krypto­logią! 23 września 2015 roku rusza inter­netowa gra krypto­lo­giczna przezna­czona dla dwuoso­bowych czytaj »