Młodzi łamacze szyfrów z woj. kujawsko-pomor­skiego zakoń­czyli rywalizację

Znane są już wyniki inter­ne­towej gry MŁODZI ŁAMACZE SZYFRÓW przepro­wa­dzonej przez Stowa­rzy­szenie Viator we współ­pracy z Kujawsko-Pomorskim Centrum Dziedzictwa Oświaty.

Oto laureaci:

I miejsce - zespół Y053 z Więcborka (Katarzyna Marchlewicz, Magdalena Jedlińska)
II miejsce - zespół Q053 z Łochowa (Adrianna Lehmann, Sandra Musiał)
III miejsce - zespół G053 z Bydgoszczy (Maciej Brzyski, Adrian Szczęch)
Organi­za­torzy przyznali wyróż­nienie Klaudii Grzesiń­skiej z Korytowa (Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy) oraz zespołowi B055 z Nowej Białej (Wiktoria Galarowicz, Katarzyna Słowik). Ponadto spośród wszystkich, którzy ukończyli grę, wylosowano zespół o krypto­nimie I053 z Bydgoszczy (Mateusz Jaszka, Adam Roliński), który otrzyma nagrodę pocieszenia.

Wkrótce organi­za­torzy skontaktują się z najlep­szymi łamaczami szyfrów w celu ustalenia terminu i trybu odbioru nagród. Gratu­lujemy laureatom i uczest­nikom, którzy rozwiązali wszystkie zadania!

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Nowa wystawa o Marianie Rejewskim 

W ramach obchodów Roku Mariana Rejew­skiego 11 czerwca 2015 roku w Muzeum Wojsk Lądowych w czytaj »

Wygraj komiks o Marianie Rejewskim 

Dziś przypada 38. rocznica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzącego z Bydgoszczy kryptologa, którego prace przyczyniły do czytaj »

Podsu­mo­wanie konkursów literackich 

W Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podsu­mo­wanie MIĘDZYSZ­KOLNYCH KONKURSÓW czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski - finał konkursu 

Kalina Paciorek, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubin­steina w Bydgoszczy zwyciężyła w siódmej edycji czytaj »

Zostań tajnym agentem, łam szyfry - dołącz do gry! 

Zapra­szamy uczniów do udziału w kolejnej edycji Ogólno­pol­skiej Gry Krypto­lo­gicznej ŁAMACZE SZYFRÓW, której celem, jest czytaj »

Bydgoszcz! To logiczne! 

W niedzielę, 7 czerwca w godzinach 16:00-20:00, odbędzie się impreza „Bydgoszcz! To logiczne!”, organi­zowana z czytaj »