Krypto(GRAM) Enigmy

Gra zaczyna się przy budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publiczna im dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Na jej przejście potrzeba około 60-80 minut. Gracz wcielając się w rolę dzien­ni­karza histo­rycznego zaznajomi się z życio­rysem Mariana Rejewskiego.

Czytając książkę paragrafową pt. “Krypto(GRAM) Enigmy”, będzie decydować o kolej­ności pozna­wania wydarzeń i faktów z życia naukowca rodem z Bydgoszczy. Akcja książki będzie wymagać od gracza rozwią­zy­wania szyfrów i łamigłówek skupionych wokół młodości Rejew­skiego, jego działal­ności w czasie II wojny światowej oraz sposobów upamięt­nienie jego osoby.

Krypto(GRAM) Enigmy” jako interak­tywna książka, zmusi czytelnika do oderwania się od kanapy i poznania historii obecnej w przestrzeni miejskiej Bydgoszczy (miejsca związane z Rejewskim, upamięt­niające jego osobę). Na końcu rozgrywki, gracz przekona się czy zdobyta wiedza wystarczy do napisania artykułu.

Już w czasach szkolnych odkryłeś swój talent pisarski. Cały swój wolny czas poświę­całeś na redago­wanie szkolnej gazetki. Na studiach dzien­ni­kar­skich trzymałeś się w czołówce najlep­szych studentów, a koło “Redaguj!” do którego namiętnie uczęsz­czałeś wieczorami, było Twoim drugim domem. Teraz jesteś u progu swojej dzien­ni­kar­skiej kariery. Twój pierwszy artykuł (z racji histo­rycznych zamiłowań), ma być poświęcony Marianowi Rejew­skiemu – Polakowi, który złamał Enigmę.

Wiesz, że porządny research to połowa sukcesu, dlatego swoje kroki kierujesz do bydgo­skiej biblioteki, gdzie możesz liczyć na fachowe źródła. Niestety czas Cię goni i nie możesz sobie pozwolić na wielo­go­dzinne studio­wanie tematu. Biblio­tekarz poleca Ci zatem książkę, ze znajdu­jącym się na okładce zdjęciem Enigmy – maszyny szyfru­jącej z czasów II wojny światowej. Jak przystało na rasowego czytelnika nie oceniasz książki po wyglądzie, ale idziesz o krok dalej i czytasz blurb:
Czytaj opisy i dokonuj wyborów, z których każdy odsyła do innego paragrafu w książce. Ta interak­tywna lektura oderwie Cię od kanapy i pozwoli na żywo doświadczać historii poświę­conej Marianowi Rejew­skiemu. Czy podej­miesz wyzwanie i odkryjesz kolejne paragrafy książki? Sięgnij po “Krypto(GRAM) Enigmy”!

Zasady gry:
1. Rozgrywka konkursowa przepro­wa­dzona zostanie w dniach od 30 września do 9 października.
2. Pokon­kursowa wersja gry dostępna będzie od 11 października 2022 r.
3. Gra skierowana jest zarówno do miesz­kańców Bydgoszczy, jak i turystów przeby­wa­jących w Bydgoszczy. Zapra­szamy osoby od 16. roku życia. Osoby poniżej 16. roku życia mogą w niej uczest­niczyć pod opieką rodziców bądź opiekunów prawnych.
4. Gracze mogą brać udział w grze indywi­du­alnie, mogą być też wspierani przez osoby towarzy­szące.
5. Udział w grze jest BEZPŁATNY.

Jak zagrać:
1.Pobierz bezpłatną aplikację Action Track (dostępna w Google Play i AppStore)
2. Zeskanuj kod QR opubli­kowany na biblioteka​.bydgoszcz​.pl i facebook​.com/​w​i​m​b​p​.​b​y​d​g​o​szcz/ 
3. Kliknij „POBIERZ
4. Udaj się w podróż po Bydgoszczy.

REGULAMIN:

Enigma Rejewski Regulamin

Źródło: biblioteka​.bydgoszcz​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Ogólno­polska gra kryptologiczna 

Już wkrótce rusza Ogólno­polska Gra Krypto­lo­giczna ŁAMACZE SZYFRÓW, w której każdy chętny może wcielić się czytaj »

Kryptos - gra dla miłośników szyfrów 

Jeśli lubicie łamanie szyfrów, to gra Kryptos będzie dla was idealną rozrywką. Można w niej wcielić czytaj »

Gra miejska OPERACJA ENIGMA

Szpiedzy na ulicach Bydgoszczy - aresztuj agenta! W 1929 roku trzech studentów matematyki rozpo­częło swoją czytaj »

Kryptolog Rejewski“ - gra miejska 

14 czerwca 2015 r. zakończył się cykl trzech gier miejskich poświę­conych Marianowi Rejew­skiemu, których celem czytaj »

Gra miejska 

2 maja odbędzie się w Bydgoszczy inaugu­racja turystycznej gry miejskiej TAJNE SPOTKANIE. Tego dnia każdy czytaj »