Twierdza szyfrów i zagadek logicznych Mariana Rejew­skiego - konkurs

Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza nauczy­cieli, którzy wśród swoich uczniów mają pasjo­natów historii i matematyki, a przede wszystkim charak­te­ry­zu­jących się umiejęt­no­ściami logicznego myślenia, do wzięcia udziału w konkursie innym niż wszystkie.

Zadaniem uczniów będzie WIRTUALNE zwiedzenie budynku Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy i rozwią­zanie 15 zagadek.

Wszystko zdalnie, bez koniecz­ności podróży do Bydgoszczy. Dlatego zapro­szenie jest skierowane do repre­zen­tantów szkół podsta­wowych i ponad­pod­sta­wowych z całej Polski.

Termin konkursu: piątek, 25 listopada, od godz. 10.00.

[REGULAMIN] [KARTA ZGŁOSZE­NIOWA]

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 
Plakat z napisem: Konkurs na portret Mariana Rejewskiego. W tle nieostry wizerunek mężczyzny w okularach. U dołu logotypy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Oświaty i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »

Kto złamie szyfry? Konkurs ogólnopolski 

Ruszyła kolejna edycja fascy­nu­jącej eduka­cyjnej gry inter­ne­towej, która łączy w sobie elementy historii, matematyki i czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu na komiks „Marian Rejewski – największy haker XX wieku” 

Komisja konkursowa obradująca w składzie: mgr Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M.  czytaj »

Konkurs „Marian Rejewski – gigant nauki Kujaw i Pomorza“ 
Na ekranie laptopa wizerunek kryptologa i napis "Konkurs online dla uczniów Marian Rejewski - gigant Kujaw i Pomorza".

Wkrótce ruszy konkurs inter­netowy dla uczniów klas 6 – 8 i młodzieży ze szkół ponad­pod­sta­wowych, który polega czytaj »