Gra miejska

2 maja odbędzie się w Bydgoszczy inaugu­racja turystycznej gry miejskiej TAJNE SPOTKANIE. Tego dnia każdy kto podejmie wyzwanie, będzie miał szansę spotkać samego Mariana Rejew­skiego, bowiem przeniesie się w czasy jego młodości, kiedy przyszły kryptolog był uczniem Gimnazjum Klasycznego.

Przed śmiałkami szereg zadań i zagadek, które dopro­wadzą na tytułowe TAJNE SPOTKANIE i pozwolą na wejście do grona najbliż­szych kolegów młodego Rejew­skiego. W tle oczywiście Bydgoszcz sprzed niemal wieku.
Celem gry jest uczczenie 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego i popula­ry­zo­wanie wiedzy o największym hakerze XX wieku.

Szczegóły oraz rejestracja uczest­ników na www​.facebook​.com/​B​y​d​g​o​s​z​czGRA

Gra jest organi­zowana przez Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne VIATOR przy wsparciu miasta Bydgoszczy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Poznaj tajniki kryptologii! 

Rusza kolejna edycja inter­ne­towej gry Łamacze Szyfrów (The Codebre­akers), której organi­za­torem jest Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne Viator. czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego 
Konkurs o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego

Kapituła Konkursu pod przewod­nictwem dyrektora Narodowego Centrum Bezpie­czeństwa Cyber­prze­strzeni gen. bryg. Karola Molendy wyłoniła zwycięzców czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski - finał konkursu 

Kalina Paciorek, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubin­steina w Bydgoszczy zwyciężyła w siódmej edycji czytaj »

Enigma. Rejewski Year Celebra­tions via ISS

Promocja Roku Rejew­skiego w wymiarze kosmicznym. Między­na­rodowa Stacja Kosmiczna (ang. Inter­na­tional Space Station, ISS) okrąża czytaj »

Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego 

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i czytaj »

Gra miejska OPERACJA ENIGMA

Szpiedzy na ulicach Bydgoszczy - aresztuj agenta! W 1929 roku trzech studentów matematyki rozpo­częło swoją czytaj »