Gra miejska

2 maja odbędzie się w Bydgoszczy inaugu­racja turystycznej gry miejskiej TAJNE SPOTKANIE. Tego dnia każdy kto podejmie wyzwanie, będzie miał szansę spotkać samego Mariana Rejew­skiego, bowiem przeniesie się w czasy jego młodości, kiedy przyszły kryptolog był uczniem Gimnazjum Klasycznego.

Przed śmiałkami szereg zadań i zagadek, które dopro­wadzą na tytułowe TAJNE SPOTKANIE i pozwolą na wejście do grona najbliż­szych kolegów młodego Rejew­skiego. W tle oczywiście Bydgoszcz sprzed niemal wieku.
Celem gry jest uczczenie 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego i popula­ry­zo­wanie wiedzy o największym hakerze XX wieku.

Szczegóły oraz rejestracja uczest­ników na www​.facebook​.com/​B​y​d​g​o​s​z​czGRA

Gra jest organi­zowana przez Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne VIATOR przy wsparciu miasta Bydgoszczy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Sympozjum dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

12 lutego 2015 r. w sali Atrium na Uniwer­sy­tecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się czytaj »

W telewizji o Roku Mariana Rejewskiego 

Rok kryptologa „od Enigmy“ będzie wyjątkowy w programie infor­ma­cyjnym „Zbliżenia“ TVP BYDGOSZCZ Pomnikowy pogromca Enigmy w czytaj »

Promocja broszury „Marian Rejewski (1905-1980)“

2 grudnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się czytaj »

Zaszy­frowana „Lista Przebojów Programu Trzeciego“ 

W obchody 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego włączyła się radiowa Trójka. Marek Niedź­wiecki popro­wadził specjalne, czytaj »

Zegarek Enigma 
Zegarek Enigma

Ten kolek­cjo­nerski zegarek jest hołdem dla Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i Henryka Zygal­skiego, których geniusz czytaj »

Noc Muzeów 2018 

Wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ obejrzały setki miłośników nocnego zwiedzania. Jak co roku, czytaj »