Gra miejska

2 maja odbędzie się w Bydgoszczy inaugu­racja turystycznej gry miejskiej TAJNE SPOTKANIE. Tego dnia każdy kto podejmie wyzwanie, będzie miał szansę spotkać samego Mariana Rejew­skiego, bowiem przeniesie się w czasy jego młodości, kiedy przyszły kryptolog był uczniem Gimnazjum Klasycznego.

Przed śmiałkami szereg zadań i zagadek, które dopro­wadzą na tytułowe TAJNE SPOTKANIE i pozwolą na wejście do grona najbliż­szych kolegów młodego Rejew­skiego. W tle oczywiście Bydgoszcz sprzed niemal wieku.
Celem gry jest uczczenie 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego i popula­ry­zo­wanie wiedzy o największym hakerze XX wieku.

Szczegóły oraz rejestracja uczest­ników na www​.facebook​.com/​B​y​d​g​o​s​z​czGRA

Gra jest organi­zowana przez Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne VIATOR przy wsparciu miasta Bydgoszczy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Rozstrzy­gnięcie konkursu na komiks „Marian Rejewski – największy haker XX wieku” 

Komisja konkursowa obradująca w składzie: mgr Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M.  czytaj »

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 

Regulamin konkursu „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”: Organi­za­torem konkursu jest Księgarnia Enigma w Bydgoszczy czytaj »

Projekt eduka­cyjny „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“ 

Istotą projektu eduka­cyjnego „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“, biorącego udział w V edycji Kujawsko-Pomor­skiego Festiwalu czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »

Bydgosz­czanie Stulecia 

Ogłoszony przez Urząd Miasta plebiscyt Bydgosz­czanie Stulecia wpisuje się w obchody 100. rocznicy powrotu Bydgoszczy czytaj »

Finał konkursu w Nakle nad Notecią 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego Filia w Nakle nad Notecią zorga­ni­zowała Powiatowy Konkurs „Życie czytaj »