Gra miejska

2 maja odbędzie się w Bydgoszczy inaugu­racja turystycznej gry miejskiej TAJNE SPOTKANIE. Tego dnia każdy kto podejmie wyzwanie, będzie miał szansę spotkać samego Mariana Rejew­skiego, bowiem przeniesie się w czasy jego młodości, kiedy przyszły kryptolog był uczniem Gimnazjum Klasycznego.

Przed śmiałkami szereg zadań i zagadek, które dopro­wadzą na tytułowe TAJNE SPOTKANIE i pozwolą na wejście do grona najbliż­szych kolegów młodego Rejew­skiego. W tle oczywiście Bydgoszcz sprzed niemal wieku.
Celem gry jest uczczenie 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego i popula­ry­zo­wanie wiedzy o największym hakerze XX wieku.

Szczegóły oraz rejestracja uczest­ników na www​.facebook​.com/​B​y​d​g​o​s​z​czGRA

Gra jest organi­zowana przez Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne VIATOR przy wsparciu miasta Bydgoszczy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »

Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »

Biogra­ficzny galimatias, czyli jak skrzywdzić Mariana Rejewskiego 
Sześć egzemplarzy tej samej książki o Marianie Rejewskim.

Hanka Sowińska Pogromca Enigmy „brał ślub w prote­stanckiej parafii na pl. Wolności“! Kościół św. czytaj »

Otwarcie wystawy „Marian Rejewski“ – Toruń, 11 maja 2022 r. 
Posterowa wystawa plenerowa poświęcona Marianowi Rejewskiemu.

Wystawa poświęcona Marianowi Rejew­skiemu stanęła przed Urzędem Marszał­kowskim. Została przygo­towana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »