Gra miejska

2 maja odbędzie się w Bydgoszczy inaugu­racja turystycznej gry miejskiej TAJNE SPOTKANIE. Tego dnia każdy kto podejmie wyzwanie, będzie miał szansę spotkać samego Mariana Rejew­skiego, bowiem przeniesie się w czasy jego młodości, kiedy przyszły kryptolog był uczniem Gimnazjum Klasycznego.

Przed śmiałkami szereg zadań i zagadek, które dopro­wadzą na tytułowe TAJNE SPOTKANIE i pozwolą na wejście do grona najbliż­szych kolegów młodego Rejew­skiego. W tle oczywiście Bydgoszcz sprzed niemal wieku.
Celem gry jest uczczenie 110. rocznicy urodzin Mariana Rejew­skiego i popula­ry­zo­wanie wiedzy o największym hakerze XX wieku.

Szczegóły oraz rejestracja uczest­ników na www​.facebook​.com/​B​y​d​g​o​s​z​czGRA

Gra jest organi­zowana przez Stowa­rzy­szenie Kultu­ralno-Turystyczne VIATOR przy wsparciu miasta Bydgoszczy.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »

Odsło­nięcie tablicy pamiątkowej 

1 grudnia na gmachu Zespołu Szkół Ogólno­kształ­cących nr 1 w Bydgoszczy, w obecności Janiny Sylwe­strzak, czytaj »

Ludzie Niepodległości 

Redakcja Gazety Prawnej ogłosiła subiek­tywną listę stu nazwisk postaci, które do polskiego zbioru wniosły coś czytaj »

Kryptolog Rejewski“ - gra miejska 

14 czerwca 2015 r. zakończył się cykl trzech gier miejskich poświę­conych Marianowi Rejew­skiemu, których celem czytaj »

Konkurs dla uczniów z woj. kujawsko-pomorskiego 
Portret mężczyzny w okrągłych okularach w mundurze wojskowym i napis Marian Rejewski - pogromca Enigmy, konkurs online. W tle klawiatura Enigmy.

W grudniu obcho­dzimy 90. rocznicę wielkiego sukcesu polskiego wywiadu wojskowego – złamania szyfru niemieckiej maszyny Enigma. czytaj »

Szkolny projekt o Marianie Rejewskim 
Uczniowie Liceum im. Kasprowicza w Inowrocławiu

W I Liceum Ogólno­kształ­cącym im. Jana Kaspro­wicza w Inowro­cławiu klasa I b zapre­zen­towała na forum czytaj »