Fasada dworca kolejowego w Bydgoszczy.

Marian Rejewski zostanie patronem dworca PKP

Największy w województwie kujawsko-pomorskim dworzec kolejowy, liczący ponad 170 lat, wciąż pozostaje bez patrona. W grodzie nad Brdą i Wisłą zrodziła się inicjatywa godnego upamięt­nienia wielkiego bydgosz­czanina z okazji zbliża­jącej się okrągłej rocznicy złamania kodu Enigmy.

Postać Mariana Rejew­skiego jako wybitnego bydgosz­czanina znanego nie tylko w regionie, ale również w społecz­ności między­na­ro­dowej, oddanego dla dobra sprawy polskiego patrioty, w pełni zasługuje na patronat nad bydgoskim dworcem kolejowym. Byłoby to wspaniałą okazją dla upamięt­nienia naszego bohatera, gdyż w roku 2022 obchodzić będziemy 90. rocznicę złamania przez niego kodu Enigmy.

fragment listu posła Łukasza Schre­ibera do prezesa zarządu PKP

Od przyszłego roku bydgoski dworzec będzie nosił imię Mariana Rejew­skiego. Polskie Koleje Państwowe przychyliły się bowiem do lokalnej propozycji. 

– W harmo­no­gramie przyszło­rocznych wydarzeń w ramach programu nadawania wybranym dworcom imion wybitnych i zasłu­żonych Polaków zostanie uwzględ­niony dworzec Bydgoszcz Główna, a jego patronem zostanie Marian Adam Rejewski – oznajmił członek zarządu PKP S.A.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Kryptolog patronem pociągu relacji Bydgoszcz-Warszawa 

W tym roku został ogłoszony konkurs na nazwy dla szesnastu pociągów. W województwie kujawsko-pomorskim w czytaj »

Rodzinne miasto Rejew­skiego było stolicą wywiadu 
Mapa II Rzeczypospolitej

W związku z nasila­jącym się zagro­żeniem dla odrodzonej państwo­wości w latach 30. ubiegłego wieku zrodziła czytaj »

Bohater Polski Niepod­ległej Marian Rejewski - finał konkursu 

Kalina Paciorek, uczennica Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubin­steina w Bydgoszczy zwyciężyła w siódmej edycji czytaj »

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie ustano­wienia Roku Mariana Rejewskiego 

Rada Miasta Bydgoszczy podczas sesji 24 września jedno­głośnie podjęła decyzję o tym, że patronem roku czytaj »

Wręczenie nagród w konkursie na ekslibris 

28 listopada 2011 roku została jedno­głośnie przyjęta uchwała nadania imienia Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy. W czytaj »