Marian Rejewski na Między­na­ro­dowej Stacji Kosmicznej

Dziś wieczorem znów udało się przesłać ramki APRS promujące Rok Rejew­skiego na Między­na­rodową Stację Kosmiczną (ISS). Infor­macja dotarła także na radio­ama­torski Twitter specja­li­zujący się w odbiorze danych z ISS i satelity NO-44. Belgijska stacja naziemna ON7EQ-10, pełniąca funkcję SatGate, przekie­rowała pakiety danych do systemu APRS-IS. Na konto Twittera @HamRa­dio­Tweets, marian​re​jewski​.pl został dostar­czony przez serwer KR0SIV umiej­sco­wiony w Genevie w stanie Ohio, USA.

Infor­macje wysłane na ISS:

Stacja APRS: SP2ST-6 z symbolem satelity

Komentarz: ENIGMA. REJEWSKI YEAR CELEBRA­TIONS via ISS marian​re​jewski​.pl

Lokali­zacja: 53°07.51′ N 18°01.53′ E

Lokator: JO93AD

SP2ST-6>APRS,RS0ISS*,qAR,ON7EQ-10:=5307.51N1801.53ESENIGMAREJEWSKI YEAR CELEBRA­TIONS via ISS marian​re​jewski​.pl

SP2ST-6>APRS,RS0ISS*,qAR,ON7EQ-10::TWITR:marianrejewski.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Zapro­szenie na REJ-MAT-TUR
Śladami Rejewskiego

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Klub Turystyki Pieszej przy RO PTTK czytaj »

Projekt eduka­cyjny „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“ 

Istotą projektu eduka­cyjnego „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“, biorącego udział w V edycji Kujawsko-Pomor­skiego Festiwalu czytaj »

Konkurs na komiks 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponad­gim­na­zjalnych województwa czytaj »

Marian Rejewski - filar polskiej kryptologii 

Wystawę posterową przygo­towaną przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgoszczy można oglądać w Exploseum czytaj »

Finał konkursu w Nakle nad Notecią 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego Filia w Nakle nad Notecią zorga­ni­zowała Powiatowy Konkurs „Życie czytaj »

Warsztaty z krypto­logii dla dzieci 

Warsztaty „Jak łamać szyfry, czyli odkry­wanie tajemnic krypto­logii” w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy popro­wa­dziła dr Karolina czytaj »