Marian Rejewski na Między­na­ro­dowej Stacji Kosmicznej

Dziś wieczorem znów udało się przesłać ramki APRS promujące Rok Rejew­skiego na Między­na­rodową Stację Kosmiczną (ISS). Infor­macja dotarła także na radio­ama­torski Twitter specja­li­zujący się w odbiorze danych z ISS i satelity NO-44. Belgijska stacja naziemna ON7EQ-10, pełniąca funkcję SatGate, przekie­rowała pakiety danych do systemu APRS-IS. Na konto Twittera @HamRa­dio­Tweets, marian​re​jewski​.pl został dostar­czony przez serwer KR0SIV umiej­sco­wiony w Genevie w stanie Ohio, USA.

Infor­macje wysłane na ISS:

Stacja APRS: SP2ST-6 z symbolem satelity

Komentarz: ENIGMA. REJEWSKI YEAR CELEBRA­TIONS via ISS marian​re​jewski​.pl

Lokali­zacja: 53°07.51′ N 18°01.53′ E

Lokator: JO93AD

SP2ST-6>APRS,RS0ISS*,qAR,ON7EQ-10:=5307.51N1801.53ESENIGMAREJEWSKI YEAR CELEBRA­TIONS via ISS marian​re​jewski​.pl

SP2ST-6>APRS,RS0ISS*,qAR,ON7EQ-10::TWITR:marianrejewski.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Rocznica urodzin 

Rocznicę urodzin Mariana Rejew­skiego bydgosz­czanie obcho­dzili w Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej, gdzie do wspólnego święto­wania zapra­szało czytaj »

Promocja broszury „Marian Rejewski (1905-1980)“

2 grudnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu na komiks „Marian Rejewski – największy haker XX wieku” 

Komisja konkursowa obradująca w składzie: mgr Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M.  czytaj »

Wystawa w Inowrocławiu 

Wystawa „Marian Rejewski – matematyk, bydgosz­czanin, kryptolog“ została zapre­zen­towana w holu Biblioteki Miejskiej w Inowro­cławiu. czytaj »

Nakło nad Notecią włącza się w obchody Roku Rejewskiego 

Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Fragmentów „Wspomnień…“ Mariana Rejew­skiego został objęty honorowym patro­natem marszałka województwa i czytaj »

Sesja historyczno-matematyczna 

21 grudnia 2015 roku w auli Zespołu Szkół w Mogilnie odbyła się sesja matema­tyczna upamięt­niająca czytaj »