Marian Rejewski na Między­na­ro­dowej Stacji Kosmicznej

Dziś wieczorem znów udało się przesłać ramki APRS promujące Rok Rejew­skiego na Między­na­rodową Stację Kosmiczną (ISS). Infor­macja dotarła także na radio­ama­torski Twitter specja­li­zujący się w odbiorze danych z ISS i satelity NO-44. Belgijska stacja naziemna ON7EQ-10, pełniąca funkcję SatGate, przekie­rowała pakiety danych do systemu APRS-IS. Na konto Twittera @HamRa­dio­Tweets, marian​re​jewski​.pl został dostar­czony przez serwer KR0SIV umiej­sco­wiony w Genevie w stanie Ohio, USA.

Infor­macje wysłane na ISS:

Stacja APRS: SP2ST-6 z symbolem satelity

Komentarz: ENIGMA. REJEWSKI YEAR CELEBRA­TIONS via ISS marian​re​jewski​.pl

Lokali­zacja: 53°07.51′ N 18°01.53′ E

Lokator: JO93AD

SP2ST-6>APRS,RS0ISS*,qAR,ON7EQ-10:=5307.51N1801.53ESENIGMAREJEWSKI YEAR CELEBRA­TIONS via ISS marian​re​jewski​.pl

SP2ST-6>APRS,RS0ISS*,qAR,ON7EQ-10::TWITR:marianrejewski.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Enigma. Rejewski Year Celebra­tions via ISS

Promocja Roku Rejew­skiego w wymiarze kosmicznym. Między­na­rodowa Stacja Kosmiczna (ang. Inter­na­tional Space Station, ISS) okrąża czytaj »

ENIGMA – nowy obiekt w globalnym systemie APRS

W systemie APRS wprowa­dzony został nowy obiekt taktyczny ENIGMA z symbolem diamentu. APRS - czytaj »

Marian Rejewski – życiorys Enigmą pisany 

W ramach Między­na­ro­dowych Otwartych Dni Nauki młodzież szkolna, studenci i nauczy­ciele akade­miccy mieli dziś o czytaj »

Zapro­szenie na REJ-MAT-TUR
Śladami Rejewskiego

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Klub Turystyki Pieszej przy RO PTTK czytaj »

Promocja broszury „Marian Rejewski (1905-1980)“

2 grudnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejew­skiego w Białych Błotach odbyła się czytaj »

Podsu­mo­wanie konkursów literackich 

W Pedago­gicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podsu­mo­wanie MIĘDZYSZ­KOLNYCH KONKURSÓW czytaj »