Marian Rejewski na Między­na­ro­dowej Stacji Kosmicznej

Dziś wieczorem znów udało się przesłać ramki APRS promujące Rok Rejew­skiego na Między­na­rodową Stację Kosmiczną (ISS). Infor­macja dotarła także na radio­ama­torski Twitter specja­li­zujący się w odbiorze danych z ISS i satelity NO-44. Belgijska stacja naziemna ON7EQ-10, pełniąca funkcję SatGate, przekie­rowała pakiety danych do systemu APRS-IS. Na konto Twittera @HamRa­dio­Tweets, marian​re​jewski​.pl został dostar­czony przez serwer KR0SIV umiej­sco­wiony w Genevie w stanie Ohio, USA.

Infor­macje wysłane na ISS:

Stacja APRS: SP2ST-6 z symbolem satelity

Komentarz: ENIGMA. REJEWSKI YEAR CELEBRA­TIONS via ISS marian​re​jewski​.pl

Lokali­zacja: 53°07.51′ N 18°01.53′ E

Lokator: JO93AD

SP2ST-6>APRS,RS0ISS*,qAR,ON7EQ-10:=5307.51N1801.53ESENIGMAREJEWSKI YEAR CELEBRA­TIONS via ISS marian​re​jewski​.pl

SP2ST-6>APRS,RS0ISS*,qAR,ON7EQ-10::TWITR:marianrejewski.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Sympozjum dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

12 lutego 2015 r. w sali Atrium na Uniwer­sy­tecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się czytaj »

Marian Rejewski we wspomnie­niach córki 

3 grudnia 2015 roku Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gościła niezwykłą osobę, czytaj »

Muzeum Oświaty w plenerze 

Podczas imprezy „Bydgoszcz! To logiczne!“ Muzeum Oświaty zapre­zen­towało fragment wystawy pt. „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, czytaj »

Zapro­szenie na REJ-MAT-TUR
Śladami Rejewskiego

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy oraz Klub Turystyki Pieszej przy RO PTTK czytaj »

Enigma w Barcinie 

Kolejnym miastem na Pałukach, do którego dotarła Enigma, jest Barcin. W tamtejszej Bibliotece Publicznej Miasta czytaj »

Rozstrzy­gnięcie konkursu na komiks „Marian Rejewski – największy haker XX wieku” 

Komisja konkursowa obradująca w składzie: mgr Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M.  czytaj »