VII Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego

25 lutego 2017 r. już po raz siódmy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie rozegrany został Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego. Udział w rywali­zacji wzięła rekordowa liczba zawod­ników ze szkół województwa kujawsko-pomor­skiego: z Bydgoszczy, Świecia, Nowej Wsi Wielkiej, Borówna, Niemcza, Białych Błot, Świekatowa, Żołędowa i Łochowa.
Po uroczystym rozpo­częciu imprezy i prezen­tacji osoby patrona turnieju Mariana Rejew­skiego, młodzi zawodnicy rozpo­częli pojedynki szachowe.
W tym roku po raz pierwszy turniej został rozegrany w czterech katego­riach wiekowych do lat 8, 10, 13 i 16. Każdy z szachistów rozegrał 7 partii na dystansie 10 minut na zawodnika.
Dla młodych graczy przygo­towano ciepły poczę­stunek, a dla wszystkich utworzono szkolną kawia­renkę.
Turniej w Łochowie jest od lat rodzinnym świętem. Oprócz zawod­ników, gościmy w szkole ich rodziców i rodzeństwo. Stąd przygo­towane przez organi­za­torów zabawy z kodowaniem i zajęcia plastyczne dla najmłod­szych turniej oraz turniej „Chińczyka” dla dorosłych.
Każdy z szachistów otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową. Funda­torem nagród jak co roku była Firma Gala Colle­zione z Lisiego Ogona oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.
Serdecznie gratu­lujemy wszystkim uczest­nikom turnieju.
n-l wf Danuta Sobierajska

Klasy­fi­kacja końcowa:
Kategoria wiekowa do lat 8:
I miejsce – Antoni Rubaszewski – SP 63 Bydgoszcz
II miejsce – Michał Świtaj – SP Łochowo
III miejsce – Agata Wnuk – SP 63 Bydgoszcz
IV miejsce – Bartosz Michalik – SP Białe Błota
V miejsce – Szymon Miodu­szewski – SP Łochowo

Kategoria wiekowa do lat 10:
I miejsce – Miłosz Murawski – SP 66 Bydgoszcz
II miejsce – Marcel Kutowski – KSP Bydgoszcz
III miejsce – Franciszek Paprocki – SP Borówno
IV miejsce – Bartosz Przybylski – SP Łochowo
V miejsce – Tomasz Olchowy – SP Niemcz

Kategoria wiekowa do lat 13:
I miejsce – Stanisław Paprocki – SP Borówno
II miejsce – Antoni Paprocki - SP Borówno
III miejsce – Kajetan Żygadło – SP Świekatowo
IV miejsce – Piotr Wnuk – SP 63 Bydgoszcz
V miejsce – Antoni Żukowski – SP 63 Bydgoszcz

Kategoria wiekowa do lat 16:
I miejsce – Angelika Leśniak – Gimnazjum 1 Świecie
II miejsce - Mateusz Posselt – Gimnazjum Łochowo
III miejsce – Kacper Leśniak – Gimnazjum 1 Świecie
IV miejsce – Igor Jankowski – Gimnazjum 38 Bydgoszcz
V miejsce - Bartosz Braci­kowski – Gimnazjum 38 Bydgoszcz

źródło: www.zslochowo.pl
image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Złamać tajemnicę języka, czyli enigmy poetyckie 

Konkurs na małą formę poetycką obejmujący krótki wiersz, fraszkę, limeryk oraz aforyzm, maksymę czy sentencję czytaj »

Kto złamie szyfry? Konkurs ogólnopolski 

Ruszyła kolejna edycja fascy­nu­jącej eduka­cyjnej gry inter­ne­towej, która łączy w sobie elementy historii, matematyki i czytaj »

Dołącz do gry! 

Ruszyła między­na­rodowa wersja ŁAMACZY SZYFRÓW. Jak zwykle przewi­dziana jest również specjalna kategoria dla graczy z czytaj »

Konkurs na komiks 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponad­gim­na­zjalnych województwa czytaj »

Młodzi łamacze szyfrów 

Rozpocznij przygodę z krypto­logią! 23 września 2015 roku rusza inter­netowa gra krypto­lo­giczna przezna­czona dla dwuoso­bowych czytaj »

Wygraj komiks o Marianie Rejewskim 

Dziś przypada 38. rocznica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzącego z Bydgoszczy kryptologa, którego prace przyczyniły do czytaj »