VII Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego

25 lutego 2017 r. już po raz siódmy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie rozegrany został Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego. Udział w rywali­zacji wzięła rekordowa liczba zawod­ników ze szkół województwa kujawsko-pomor­skiego: z Bydgoszczy, Świecia, Nowej Wsi Wielkiej, Borówna, Niemcza, Białych Błot, Świekatowa, Żołędowa i Łochowa.
Po uroczystym rozpo­częciu imprezy i prezen­tacji osoby patrona turnieju Mariana Rejew­skiego, młodzi zawodnicy rozpo­częli pojedynki szachowe.
W tym roku po raz pierwszy turniej został rozegrany w czterech katego­riach wiekowych do lat 8, 10, 13 i 16. Każdy z szachistów rozegrał 7 partii na dystansie 10 minut na zawodnika.
Dla młodych graczy przygo­towano ciepły poczę­stunek, a dla wszystkich utworzono szkolną kawia­renkę.
Turniej w Łochowie jest od lat rodzinnym świętem. Oprócz zawod­ników, gościmy w szkole ich rodziców i rodzeństwo. Stąd przygo­towane przez organi­za­torów zabawy z kodowaniem i zajęcia plastyczne dla najmłod­szych turniej oraz turniej „Chińczyka” dla dorosłych.
Każdy z szachistów otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę rzeczową. Funda­torem nagród jak co roku była Firma Gala Colle­zione z Lisiego Ogona oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.
Serdecznie gratu­lujemy wszystkim uczest­nikom turnieju.
n-l wf Danuta Sobierajska

Klasy­fi­kacja końcowa:
Kategoria wiekowa do lat 8:
I miejsce – Antoni Rubaszewski – SP 63 Bydgoszcz
II miejsce – Michał Świtaj – SP Łochowo
III miejsce – Agata Wnuk – SP 63 Bydgoszcz
IV miejsce – Bartosz Michalik – SP Białe Błota
V miejsce – Szymon Miodu­szewski – SP Łochowo

Kategoria wiekowa do lat 10:
I miejsce – Miłosz Murawski – SP 66 Bydgoszcz
II miejsce – Marcel Kutowski – KSP Bydgoszcz
III miejsce – Franciszek Paprocki – SP Borówno
IV miejsce – Bartosz Przybylski – SP Łochowo
V miejsce – Tomasz Olchowy – SP Niemcz

Kategoria wiekowa do lat 13:
I miejsce – Stanisław Paprocki – SP Borówno
II miejsce – Antoni Paprocki - SP Borówno
III miejsce – Kajetan Żygadło – SP Świekatowo
IV miejsce – Piotr Wnuk – SP 63 Bydgoszcz
V miejsce – Antoni Żukowski – SP 63 Bydgoszcz

Kategoria wiekowa do lat 16:
I miejsce – Angelika Leśniak – Gimnazjum 1 Świecie
II miejsce - Mateusz Posselt – Gimnazjum Łochowo
III miejsce – Kacper Leśniak – Gimnazjum 1 Świecie
IV miejsce – Igor Jankowski – Gimnazjum 38 Bydgoszcz
V miejsce - Bartosz Braci­kowski – Gimnazjum 38 Bydgoszcz

źródło: www.zslochowo.pl
image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
List Mariana Rejew­skiego do… 

Konkurs literacko-histo­ryczny polegający na napisaniu pracy literackiej (maksy­malnie strona A4, czcionka Times New Roman, 11, czytaj »

Zapro­szenie na V Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

Zapra­szamy do udziału w V Międzysz­kolnym Turnieju Szachowym im. Mariana Rejew­skiego, który odbywa się pod czytaj »

Konkurs plastyczny dla uczniów z atrak­cyjnymi nagrodami 
Plakat z napisem: Konkurs na portret Mariana Rejewskiego. W tle nieostry wizerunek mężczyzny w okularach. U dołu logotypy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Oświaty i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

Akwarela, gwasz, pastele, grafika kompu­terowa? Nieważne, czy użyjesz kredek, farb, czy komputera. Wystarczy, że wykażesz czytaj »

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 

Regulamin konkursu „Marian Rejewski na pocztówce z Bydgoszczy”: Organi­za­torem konkursu jest Księgarnia Enigma w Bydgoszczy czytaj »

Zapro­szenie na turniej szachowy im. Mariana Rejewskiego 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie organizuje X Międzysz­kolny Turniej Szachowy im. Mariana Rejew­skiego pod patro­natem Janiny czytaj »

Jubile­uszowy turniej szachowy im. Mariana Rejewskiego 

- Bardzo dziękujemy, tu jest coś więcej, coś ponad, to tutaj czuć, byliśmy pierwszy raz, czytaj »