Dołącz do gry!

Ruszyła między­na­rodowa wersja ŁAMACZY SZYFRÓW. Jak zwykle przewi­dziana jest również specjalna kategoria dla graczy z Polski, dlatego serdecznie zapra­szamy wszystkich sympa­tyków gry do rejestracji zespołu.

Finał dla poziomu podsta­wowego rozegra się 1 lipca, a dla poziomu zaawan­so­wanego 17 lipca. Można też zapoznać się z zasadami gry w tzw. grze próbnej.

Mimo, że wykłady i zadania są w języku angielskim, to zakres tematyczny jest podobny do polskich Łamaczy, więc każdy kto brał udział w polskiej edycji gry - nawet gdy nie włada biegle angielskim - nie powinien mieć problemów z udziałem.

ZAPRA­SZAMY

REJESTRACJA ZESPOŁÓW: http://​codebre​akers​.eu/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​i​d=164
PANEL ZESPOŁU: http://​codebre​akers​.eu/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​i​d=165
zespół lamacze​szyfrow​.pl

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Rozstrzy­gnięcie konkursu na komiks „Marian Rejewski – największy haker XX wieku” 

Komisja konkursowa obradująca w składzie: mgr Ewa Pronobis-Sosnowska – Dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M.  czytaj »

Konkurs plastyczny dla gimnazjalistów 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Filia w Inowro­cławiu organizuje międzysz­kolny konkurs plastyczny czytaj »

Konkurs „Marian Rejewski – gigant nauki Kujaw i Pomorza“ 
Na ekranie laptopa wizerunek kryptologa i napis "Konkurs online dla uczniów Marian Rejewski - gigant Kujaw i Pomorza".

Wkrótce ruszy konkurs inter­netowy dla uczniów klas 6 – 8 i młodzieży ze szkół ponad­pod­sta­wowych, który polega czytaj »

Finał konkursu w Nakle nad Notecią 

Pedago­giczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego Filia w Nakle nad Notecią zorga­ni­zowała Powiatowy Konkurs „Życie czytaj »

List Mariana Rejew­skiego do… 

Konkurs literacko-histo­ryczny polegający na napisaniu pracy literackiej (maksy­malnie strona A4, czcionka Times New Roman, 11, czytaj »

VII Turniej Szachowy im. Mariana Rejewskiego 

25 lutego 2017 r. już po raz siódmy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II czytaj »