Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

22.10.2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy przygo­to­wanej przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, zorga­ni­zo­wanej z okazji 80. rocznicy złamania szyfru Enigmy przez wybitnego matematyka i genialnego kryptologa, który urodził się w Bydgoszczy. Tam uczęszczał do szkoły i tam powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakoń­czeniu wojny. Wystawa jest częścią projektu, skiero­wanego do uczniów szkół gimna­zjalnych i ponad­gim­na­zjalnych, o Marianie Rejewskim, jego dokona­niach i znaczeniu złamania szyfru Enigmy i wpływu, jaki miało to osiągnięcie na losy II wojny światowej .

Wystawa na stałe prezen­towana jest w siedzibie Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej Bydgoszczy przy ul. Skłodow­skiej-Curie 4 w Wydziale - Muzeum Oświaty i dostępna jest dla wszystkich miesz­kańców miasta, a okazjo­nalnie prezen­towana bywa także w wybranych miastach regionu.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Powstanie Muzeum Enigmy w Poznaniu 

Urucho­mienie „szyfro­kon­tenera“ z wystawą to pierwszy krok do utworzenia w Poznaniu placówki muzealno-eduka­cyjnej Centrum Szyfrów czytaj »

Komiks o Rejewskim wśród wyróżnionych 

Seria pięciu komiksów, których bohaterami są wybitne postacie związane z regionem kujawsko-pomorskim – Marian Rejewski, czytaj »

Otwarcie wystawy ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” w Sępólnie Krajeńskim 

Wystawa ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, zorga­ni­zowana przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy, dotarła czytaj »

Komiksy nagrodzone 

Gala podsu­mo­wująca wojewódzki konkurs na komiks pt. „Marian Rejewski - największy haker XX wieku” rozpo­częła czytaj »

Senat uczcił pamięć polskich kryptologów 
Trzej kryptolodzy

Senat Rzeczy­po­spo­litej Polskiej, mając na uwadze ogrom wiedzy i poświę­cenia Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i czytaj »

Jubile­uszowy turniej szachowy im. Mariana Rejewskiego 

- Bardzo dziękujemy, tu jest coś więcej, coś ponad, to tutaj czuć, byliśmy pierwszy raz, czytaj »