Otwarcie wystawy „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

22.10.2012 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy odbyła się uroczy­stość otwarcia wystawy przygo­to­wanej przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, zorga­ni­zo­wanej z okazji 80. rocznicy złamania szyfru Enigmy przez wybitnego matematyka i genialnego kryptologa, który urodził się w Bydgoszczy. Tam uczęszczał do szkoły i tam powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakoń­czeniu wojny. Wystawa jest częścią projektu, skiero­wanego do uczniów szkół gimna­zjalnych i ponad­gim­na­zjalnych, o Marianie Rejewskim, jego dokona­niach i znaczeniu złamania szyfru Enigmy i wpływu, jaki miało to osiągnięcie na losy II wojny światowej .

Wystawa na stałe prezen­towana jest w siedzibie Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej Bydgoszczy przy ul. Skłodow­skiej-Curie 4 w Wydziale - Muzeum Oświaty i dostępna jest dla wszystkich miesz­kańców miasta, a okazjo­nalnie prezen­towana bywa także w wybranych miastach regionu.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Biogra­ficzny galimatias, czyli jak skrzywdzić Mariana Rejewskiego 
Sześć egzemplarzy tej samej książki o Marianie Rejewskim.

Hanka Sowińska Pogromca Enigmy „brał ślub w prote­stanckiej parafii na pl. Wolności“! Kościół św. czytaj »

The First Enigma Codebreaker. Marian Rejewski who passed the baton to Alan Turing“ 

Pod koniec tego roku, w 90. rocznicę złamania kodu Enigmy, ukaże się na rynku brytyjskim czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Jestem tym, który rozszy­frował Enigmę. Nieznana historia Mariana Rejewskiego“ 

To opowieść o człowieku, który dokonał rewolucji w krypto­logii, o rywali­zacji człowieka z maszyną, o czytaj »

Urodziny Rejew­skiego“ - między­po­ko­le­niowy piknik w Młynach Rothera 
Fragment przetworzonej cyfrowo twarzy mężczyzny w okrągłych okularach i napis: Urodziny Rejewskiego. Na dole czerwone goździki.

13 sierpnia na tarasie Młynów Rothera w Bydgoszczy powstało miasteczko piknikowe. Kilka insty­tucji i organi­zacji czytaj »

Sala konfe­ren­cyjna w bydgo­skiej Delega­turze IPN ma od dziś patrona 

Z okazji 42. rocznicy śmierci Mariana Rejew­skiego w bydgo­skiej Delega­turze Instytutu Pamięci Narodowej odbyło się czytaj »