Trzej kryptolodzy

Senat uczcił pamięć polskich kryptologów

Senat Rzeczy­po­spo­litej Polskiej, mając na uwadze ogrom wiedzy i poświę­cenia Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i Henryka Zygal­skiego oraz skutki, jakie przyniosły ich prace dla zwycięstwa nad faszyzmem, posta­nawia uznać ich za wybitnych bohaterów II wojny światowej - czytamy w uchwale podjętej jedno­głośnie 17 października 2012 roku.

Senat przypomina, że złamanie szyfru Enigmy stanowiło największe osiągniecie wywia­dowcze w dziejach II wojny światowej i przyczyniło się do wielu sukcesów militarnych aliantów oraz umożliwiło przyspie­szenie ostatecznego zwycięstwa nad faszyzmem.

Uchwała Senatu Rzeczy­po­spo­litej Polskiej z dnia 17 października 2012 r. w sprawie uczczenia pamięci polskich kryptologów…

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
85. rocznica złamania kodu ENIGMY

W końcówce roku 1932 udało się odczy­tać pierw­sze szyfro­gra­my niemiec­kie. Marian Rejewski sformu­ło­wał twier­dze­nie o iloczy­nie czytaj »

Ludzie Niepodległości 

Redakcja Gazety Prawnej ogłosiła subiek­tywną listę stu nazwisk postaci, które do polskiego zbioru wniosły coś czytaj »

Wystawa w gimnazjum w Nakle nad Notecią 

W holu Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią została zapre­zen­towana wystawa „Marian Rejewski - czytaj »

Kryptolog patronem dworca w Bydgoszczy 

Dworzec Bydgoszcz Główna otrzymał 2 lutego imię pocho­dzącego z Bydgoszczy Mariana Rejew­skiego, genialnego polskiego kryptologa. czytaj »

Rejewski jako popkul­turowy superbohater 
Rejewski jako Superman

Memy, komiksy i kolaże popula­ry­zujące prawdziwego bohatera Motyw super­bo­hatera jest niezwykle popularny, nie tylko w czytaj »

Obchody 110. rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego 

W niedzielę, 16 sierpnia 2015 roku od godziny 11.00 do 16.00, odbędzie się impreza w czytaj »