Wystawa „Enigma. Odszy­frować zwycięstwo” w Exploseum - Centrum Techniki Wojennej w Bydgoszczy

Od 7 marca do 24 kwietnia br. można oglądać w mieście lidera trójki polskich krypto­logów - Mariana Rejew­skiego - wystawę przygo­towaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Ekspo­zycja w wersji angiel­skiej i włoskiej odwie­dziła wiele miejsc, m.in. Parlament Europejski, muzea w Brukseli, Bredzie, Rennes, Bletchley Park, Instytut Polski w Rzymie.

Bydgoskie Exploseum oferuje oprowa­dzanie po wystawie z komen­tarzem przewodnika oraz lekcje muzealne „Enigma i szyfry“.

Wystawa składa się z 23 plansz m.in o historii krypto­grafii, jej wpływie na wojnę z bolsze­wikami, wynale­zieniu Enigmy, zorga­ni­zo­waniu kursu krypto­logii dla najzdol­niej­szych matema­tyków, aż po sukces Mariana Rejew­skiego w złamaniu kodu i przeka­zaniu wyników prac aliantom.

Więcej infor­macji na ten temat na stronie urzędu marszał­kow­skiego w Poznaniu.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Wystawa „Enigma. Zagadka rozwiązana” 
Fragment wystawy prezentującej wykonaną przez polski wywiad kopię niemieckiej Enigmy za szkłem.

W dniach 9-28 listopada br. w galerii Korde­garda na Krakowskim Przed­mieściu w Warszawie będzie prezen­towana czytaj »

Noc Muzeów 2018 

Wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ obejrzały setki miłośników nocnego zwiedzania. Jak co roku, czytaj »

Otwarcie wystawy ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog” w Sępólnie Krajeńskim 

Wystawa ”Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, zorga­ni­zowana przez Pedago­giczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy, dotarła czytaj »

Wystawa w Mogilnie 

Ekspo­zycja posterowa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ została zapre­zen­towana 21 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół czytaj »

Otwarcie wystawy w Młynach Rothera w Bydgoszczy 
Obraz wyświetlany na elewacji Młynów Rothera.

W Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w sobotę została oficjalnie otwarta wystawa pt. „Grudzień czytaj »

Otwarcie wystawy w Tucholi o dokona­niach patrona biblioteki 

25 czerwca 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi otworzy­liśmy wystawę „Marian Rejewski - czytaj »