Zegarek Enigma

Zegarek Enigma

Zegarek z grawerem Enigma.Ten kolek­cjo­nerski zegarek jest hołdem dla Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego i Henryka Zygal­skiego, których geniusz zmienił oblicze świata. Producent chce też tym zegarkiem propa­gować wiedzę o polskim funda­men­talnym wkładzie w złamanie szyfru Enigmy.

Marka zegarków G. Gerlach powstała w 2012 roku z inicjatywy Fundacji Rozwoju Polskiej Myśli Technicznej i Mechaniki Precy­zyjnej, której przyświeca idea promo­wania polskiej myśli technicznej i wprowa­dzanie polskich projektów w życie. Zegarki G. Gerlach to wyjątkowe czaso­mierze dla miłośników historii Polski, w szcze­gól­ności polskiej wojsko­wości i techniki. W ofercie firmy znajduje się wiele kolekcji tematycznych o wymownych nazwach, nawią­zu­jących do historii naszego kraju np.: Dywizjon 303, ORP Dzik, ORP Sokół, Husaria czy Enigma. Zegarki marki G. Gerlach można nazwać zegarkami patriotycznymi.

image_print
Może zainte­re­sować Cię również:
Krypto­lodzy uhono­rowani w Krakowie 

Pan­te­on Na­ro­do­wy utwo­rzo­ny w kryp­tach Ko­ścio­ła św. Pio­tra i Paw­ła w Kra­ko­wie obok kró­lew­skiej ne­kro­po­lii czytaj »

Marian Rejewski w NSA/CSS Crypto­logic Hall of Honor 

// Agencja Bezpie­czeństwa Narodowego podała wczoraj w komuni­kacie prasowym, że w znajdu­jącym się w jej siedzibie czytaj »

Enigma z londyń­skiego Instytutu Piłsud­skiego trafi do Muzeum Historii Polski 
Londyński Instytut Piłsudskiego

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Historii Polski wzbogaci się o niezwykle cenny czytaj »