Noc Muzeów 2018

Wystawę „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ obejrzały setki miłośników nocnego zwiedzania. Jak co roku, odwie­dza­jący Muzeum Oświaty w Bydgoszczy korzy­stali z symula­torów Enigmy, aby wcielić się w szyfrantów i próbować zrozu­mieć działanie niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej, którą udało się pokonać polskim krypto­logom. Wystawa, multi­me­dialna prezen­tacja i symula­tory Enigmy wywoły­wały żywe reakcje i nierzadko emocjo­nalne dyskusje..

Top