Kolejny mural poświę­cony Maria­nowi Rejew­skiemu

Miasto dofinan­so­wało reali­zację kolej­nego muralu promu­ją­cego Bydgoszcz, a właściwie bydgo­skiego bohatera - Mariana Rejew­skiego. Praca została zreali­zo­wana w ramach projektu „Weekend legend i tradycji bydgo­skich” przez fundację Fanta­zmat.
Na ścianie kamie­nicy przy ul. Garbary 27 pojawił się wizerunek znako­mi­tego matema­tyka i krypto­loga. To drugi w Bydgoszczy mural związany z Marianem Rejew­skim. Pierwszy powstał w centrum, na kamie­nicy przy ul. Gdańskiej.

Top