Noc Muzeów 2017

Wieczorem i w nocy 20 maja Muzeum Oświaty w Bydgoszczy odwie­dziły tłumy zwiedza­ją­cych - ponad tysiąc dwustu. Wystawa „Marian Rejewski - bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog“ dotarła więc do kolejnej grupy osób zainte­re­so­wa­nych historią. Wiele z nich próbo­wało zrozu­mieć zasady działania Enigmy, rozko­do­wując przygo­to­wane przez pracow­ników muzeum szyfro­gramy na symula­to­rach niemiec­kiej maszyny.

Top