Wokół Enigmy. Od narodzin krypto­logii matema­tycznej i złamania szyfrów Enigmy do rewolucji informatycznej

W Bramie Poznania odbyła się wczoraj konfe­rencja naukowa „Wokół Enigmy…“ Organi­za­torami wydarzenia byli: Brama Poznań ICHOT, Trakt Królewsko-Cesarski oraz… 

_ Wokół Enigmy. Od narodzin krypto­logii matema­tycznej i złamania szyfrów Enigmy do rewolucji informatycznej
image_print