Projekt eduka­cyjny „Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy“

Istotą projektu edukacyjnego "Marian Rejewski - Kopernik Bydgoszczy", biorącego udział w V edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, było przybliżenie postaci Mariana Rejewskiego i jego zasług dla historii Polski i regionu. Projekt znakomicie wkomponował się w nadanie imienia i sztandaru Zespołowi Szkół w Ostromecku, tym bardziej że rok 2015 został ogłoszony Rokiem Mariana Rejewskiego.

Uczestnicy projektu brali udział w różnych formach pracy, które zmierzały do realizacji projektu, wśród nich były: wycieczki, prelekcje, wywiady, wystawy, konkursy fotograficzne, plastyczne i matematyczne. Ponadto uczniowie wzięli udział w warsztatach matematycznych i sympozjum matematycznym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego z udziałem córki Mariana Rejewskiego, pani Janiny Sylwestrzak. Zorganizowano również międzyszkolny Bieg Patrona, wykonano album i przewodnik po życiu i dokonaniach Mariana Rejewskiego w języku polskim i angielskim. Przeprowadzono w szkole Dzień Kryptologii, podczas inscenizacji historycznej poznano życie i dokonania Mariana Rejewskiego. Podsumowaniem projektu było specjalne wydanie Gazetki Szkolnej i wykonanie strony internetowej na temat patrona szkoły.

Dużą rolę w projekcie odegrało wiele znaczących instytucji: Starostwo Powiatowe, Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska, Wójt Gminy pan Radosław Ciechacki, Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Muzeum Oświaty, Gazeta Pomorska,  red. H. Sowińska, Muzeum Wojsk Lądowych oraz dyrektor Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego, pan Stanisław Buś, rodzice i nauczyciele. Szczególne podziękowania składamy panu J. Łukomskiemu.

Uczniowie klas I b II i III gimnazjum oraz koordynator projektu edukacyjnego - Mirosława Otlewska