Edukacja

W październiku 2012 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy rozpoczęła realizację projektu o Marianie Rejewskim, jego dokonaniach i znaczeniu złamania szyfru Enigmy oraz wpływu, jaki miało to odkrycie dla losów II wojny światowej. Skierowany jest on do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W jego ramach realizowane są zajęcia edukacyjne o charakterze interdyscyplinarnym z wykorzystaniem środków multimedialnych, w czasie których uczniowie zapoznają się z życiem oraz działalnością znanego bydgoszczanina, jego dokonaniami na polu matematyki oraz kryptologii.
W trakcie zajęć prezentowana jest również replika niemieckiej maszyny szyfrującej „Enigma”, a młodzież ma okazję zapoznać się ze stosowanymi w niej tajnikami szyfrowania maszynowego oraz przećwiczyć przy pomocy specjalnego programu komputerowego szyfrowanie wiadomości z zastosowaniem kodu "Enigmy".

 

W ramach projektu i realizowanych lekcji prezentujemy także wystawę pod nazwą "Marian Rejewski - bydgoszczanin, matematyk, kryptolog" zorganizowaną z okazji 80. rocznicy złamania Enigmy przez tego wybitnego matematyka i genialnego kryptologa, który urodził się w Bydgoszczy, tu uczęszczał do szkoły i tu powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakończeniu wojny.

Częstym gościem biorącym udział w realizowanych lekcjach jest płk. Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, który wygłasza przy tej okazji prelekcję na temat życia i działalności Mariana Rejewskiego oraz opowiada o historii złamania kodu szyfrującego maszyny.

Cele zajęć:

  • Budowanie własnej tożsamości młodego pokolenia.
  • Promowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.
  • Rozbudzanie pasji matematycznych uczniów poprzez przybliżenie postaci Mariana Rejewskiego jako ojca nowoczesnej matematyki.
  • Rozwijanie zainteresowań historycznych poprzez propagowanie wpływu złamania szyfru Enigmy na losy II wojny światowej.
  • Wspieranie szkół i nauczycieli poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół w zakresie edukacji regionalnej.
  • Promowanie książek o Marianie Rejewskim oraz pozostałych zbiorów i zasobów informacyjnych Biblioteki w środowisku.

KONTAKT:

Muzeum Oświaty
85-094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
tel. 052 342-65-90